Publicerad i Matteus Ungdom

Vad lär man sig på en skriba?

Ibland när man frågar våra konfirmander vad de har tyckt om undervisningen, ser de förvånade ut och menar att vi väl inte har haft någon undervisning… Det de säkert tänker är att undervisningen har varit annorlunda än de är vana med från skolan.

I Matteusskriban tycker vi att det viktiga är att det vi pratar om skall vara relevant för konfirmanderna och vi försöker utgå från deras frågor. Vi väcker tankar och aktualiserar olika teman genom Thinkshower och vi bearbetar intrycken i olika diskussionsgrupper – både såna där konfirmanderna diskuterar med vuxna och såna där de diskuterar sinsemellan.

Om vårt undervisningstänk är bra eller dåligt kan man ha olika åsikter om. Ärligt talat blir många teman obehandlade, men å andra sidan säger de flesta ungdomar i feedbacken att deras tro/livsåskådning utvecklats under skriban.

Patricia/skribapräst på sommarens läger

Vi diskuterar mycket – mest utomhus den här sommaren.
Vem tror du att Jesus var – en god lärare, ond, galen eller Gud son?
Positiva formuleringar av de 10 budorden.
Publicerad i Matteus Ungdom

Vad är andakt – med konfirmandernas ord.

”Andakter är jättesköna för att man får ha en stund för sig själv. Fast alla är i kyrkan tillsammans så är det tystnad och det är jätteskönt och så sjunger man lite sånger. Sen när det finns såna här bönestationer så känns det verkligen lite som att man sku ha nån med sig, och man känner inte sig sådär ensam”

”Till mig har andakterna varit jättelugnande och när man sjunger så har jag lyssnat mycket på de där orden”

”Det har varit väldigt annorlunda än vad jag trodde. Jag hade förväntat mig att prästen står framme i salen och predikar men nu är det Bönevandring och så och jag hade aldrig kunnat tänka att det skulle finnas något sånt. Andakterna överlag är ett bra ställe att sätta sig ner i fred och tänka för sig själv en stund och få ut nått av det och kunna fast be…”

Publicerad i Matteus Ungdom

Vem har vi ansvar för?

I skriban funderar vi mycket på hur tron gör skillnad i vardagen. Vårt ansvar är temat för en hel dag. Vem och vad har vi ansvar för? Ungdomarna är eniga om att vi alla har ansvar ansvar för miljön, både för den närliggande och för hela skapelsen. För att inte endast prata om det drar vi vårt strå till stacken genom att hålla Lekholmen snygg, plocka skräp som missat sopkorgen och sortera limuflaskor och burkar. Ungdomarna får på varje läger rösta om vart de vill donera de pengar vi får då vi pantsätter flaskorna och burkarna efter läget. 

Det tog en tid att tömma säckarna…

Jag är osäker på hur hälsosamt det är att antalet flaskor och burkar är stort men jag är övertygad om att organisationerna tar emot donationen med öppna armar. 

Lekis 1 valde att donera pengarna till John Nurminen Stiftelsen för att rädda Östersjön och Lekis 2 donerade sina pengar åt Röda Korset.

Gud gav oss i uppgift att ta hand om sin skapelse. Det är vårt ansvar att göra det. Det betyder att vi också har ansvar för varann. Vi utmanar var och en att göra det man kan för sin nästa och för miljön.

Tonja / ledare för Lekis 3

Publicerad i Matteus Ungdom

Ett läger går mot sitt slut

En vecka går fort. Speciellt när programmet är intensivt och dagarna fyllda med en massa olika programpunkter. Men nu närmar sig den sista kvällen av Lekis 3-lägret. Efter att i en veckas tid ha byggt upp en gemenskap som kretsat kring både allvar och lek är det för de flesta vemodigt att lämna holmen. Eller som en konfirmand uttryckte det: skönt att slippa hem, men nog skulle man vilja stannat längre.

Lekholmen är dessutom en helt fantastisk miljö att vistas i. Vi har upplevt morgnar som denna

och hållit natistund i sådana här solnedgångar:

Diskussionerna har varit djupa, thinkshowerna manat till eftertanke men har också lockat fram hjärtliga skrattsalvor. Vi har försökt hålla oss i coronabubblor så att lägret inomhus bara umgås inbördes. Eftersom Patricia bytt läger kunde vi under sista thinkshowen int längre ställa prästen mot väggen, utan hamnade att ställa henne bakom istället.

Tack alla för ett roligt, givande, berikande och helt härligt läger. Flera gånger har jag under veckan önskat att skribalägrena hade varit såna här också när jag själv var konfirmand för ca ettusenfemhundratrettionio år sedan.

/Niels

rhdr
Publicerad i Matteus Ungdom

Får man tro på sitt eget sätt på skriban?

Det finns många orsaker varför någon väljer att gå skriban. Hen kanske vill gå skriban för att träffa vänner, för att få presenter eller för att utveckla sin egna tro. Hela skribans mål är ju att lära konfirmanderna om den kristna tron och få dem att få en uppfattning om vad de själva tror på.

Men får man tro på sitt eget sätt på skriban? Till den här frågan är svaret helt enkelt JA!

Jag tänker kristendomen som en ganska fri religion. Det finns många sätt som man kan tro på, även inom kristendomen. På lägren pratar vi ofta om “Gudsbild” vilket alltså betyder hur var och en av oss ser Gud. Någon tänker Gud som en allsmäktig kraft som finns runt omkring oss medan någon annan tänker Gud som ett djur som skyddar en. Det finns inte ett fel sätt att tro.

Det är dock viktigt att lära sig att förstå vad som är lika och vad som är olika mellan sin egna tro och det som kristendomen baserar sig på. Även om jag har varit med på skriba i flera år har jag fortfarande svårt att tro på allt som kristendomen lär. Men jag ser skillnaden i mitt och det kristna tankesättet. Och så lär jag ju mig hela tiden nya sätt att tänka på. Jag tror inte att vi nånsin blir klara med vår tro, den utvecklas konstant.

Lekis 4 unga ledaren Elli säger också att det mera är en rikedom att vi alla tror på olika sätt. “På så sätt kan vi lära oss mera av varandra och kanske till och med få nya idéer om hur man kan tro”. Elli säger också att det inte finns någon press att måsta tro på ett visst sätt som hjälpis eller ung ledare.

Elli

Men nu ska jag springa iväg till nästa program för att lära känna det nya lägrets konfirmander, hejdå!

– Vuxenledare Ullis